Magyarul Srpski

A projekt leírása

Tekintettel arra, hogy Vajdaság észak-bácskai és észak-bánáti körzetei területén élő nők igen hátrányos helyzetben vannak, illetve nem kellően ismerik a lehetőségeiket és nem vesznek részt a szűkebb közösségeik fejlesztésében, a Pavafo Egyesület célul tűzte ki a következőt: lehetővé tenni a nők számára, hogy új szerepet vállaljanak a családban és a vidéki közösségekben. A női kézművesség útja elnevezésű márka létrehozását célzó projektnek két fontos küldetése van: az észak-bácskai és észak-bánáti körzetekben élő vidéki nők/háziasszonyok gazdasági megerősítése és az együttműködésük megalapozása. A projekt további fontos mozzanata – a közvélemény figyelmének rávilágítása a vidéken élő nők hátrányos helyzetése, illetve a gazdasági megerősödésükben rejlő lehetőségekre.

A projekt közvetlen haszonélvezői azok a hölgyek, akik részt vettek a képzésben. Elsősorban olyan személyekről van szó, akik rendelkeznek a falusi turizmus beindításához szükséges feltételekkel, illetve akik régi mesterségekkel és kézműves termékek előállításával foglalkoznak. Emellett fontos jellemzőjük, hogy nyitottak az új ismeretek elsajátítása és a hálózatba tömörülés iránt, hogy ezáltal további bevételeket valósíthassanak meg. Mindehhez azonban elengedhetetlen a családjukból érkező támogatás is.

A projekt elindítását az az ötlet vezérelte, hogy valamiféle intézményi hátteret biztosítsunk azoknak a vidéken élő hölgyeknek, akik falusi vendéglátással vagy kézművességgel foglalkoznak. Ezzel azt kívánjuk elősegíteni, hogy gazdaságilag megerősödjenek, miközben tudjuk, hogy hátrányos helyzetben vannak, hogy nincs kellő ismeretük a lehetőségeikről, illetve hogy a többségük nem vesz részt a saját szűkebb környezetének fejlesztésében.

A Pavafo Egyesület a horvátországi Ökumenikus Női Kezdeményezés támogatásával 60 órás képzést szervezett „Női kézművességre alapuló márka kialakítása” címmel. A képzésre olyan nők/háziasszonyok jelentkezését vártuk, akik kézművességgel és/vagy falusi turizmussal foglalkoznak/szeretnének foglalkozni saját családi gazdaságukon belül.

Az előadások témái:
A képzés helyszíne a palicsi helyi közösség nagyterme volt (24413 Palics, Spliti fasor 1.).

A képzésen való részvétel az Ökumenikus Női Kezdeményezés és a Pavafo Egyesület között létrejött támogatási szerződés értelmében INGYENES volt. Mindemellett a tanfolyam részvevői számára ingyenes egynapos tanulmányi kirándulást szerveztünk a horvátországi Karancsra 2015. november 14-én, szombaton.