Magyarul Srpski

Ecumincal Woman's Initiative Pavafo

"Jogom van ahhoz, hogy ként vállalkozzam!"

"Imam pravo da (za)radim!"

A projekt leírása

Az észak-bácskai és észak-bánáti vidéki területeken élő nők számos nehézséggel szembesülnek a munkaerőpiacon és a mindennapokban is. Alacsony a munkakínálat, kiváltképp a falun élő nők számára nehéz az elhelyezkedés. Többségük háztartásbeli, munkájuk láthatatlan és fizetetlen. Sokuk nem rendelkezik kellő információval a természeti környezet nyújtotta lehetőségekről, nincs elegendő rálátásuk arra, hogy hogyan tudnának saját vállalkozást indítani.

A Pavafo Egyesület már 2015 óta munkálkodik azon, hogy különböző képzéseket szervezzen ezen nők részére, annak érdekében, hogy gazdaságilag megerősödjenek. Idén, 40 órás képzést indított „Jogom van ahhoz, hogy NŐként vállalkozzam” címmel, melyet a horvátországi Ökumenikus Női Kezdeményezés támogatott.

Az előadássorozat célcsoportja olyan hölgyek voltak, akik elindultak a vállalkozás rögös útján, vagy terveik között szerepelt, hogy a jövőben saját vállalkozást alapítsanak.

A képzés célja az volt, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudással ruházza fel a résztvevőket, melyeknek ismeretében magabiztosan kezdenek majd saját vállalkozás alapításába. Arra ösztönözte a hölgyeket, hogy merjenek változtatásokat kezdeményezni a szűkebb és tágabb környezetükben.

Az előadások 2017. szeptember 20-tól november 29-ig kerültek megrendezésre, szerda délutánonként, a palicsi helyi közösség termében.

Az előadássorozat témakörei a következők voltak:

  1. Önismereti tréning és SWOT analízis, melynek keretében a résztvevők megismerik saját erősségeiket/gyengeségeiket, és ennek fényében határozzák meg a személyes céljaikat (vállalkozás, család és gyermeknevelés).
  2. Vállalkozás alapításának és működtetésének jogi és adminisztrációs lépései.
  3. Női vállalkozókra vonatkozó jogi és szabályozási kérdések.
  4. Saját vállalkozás fejlesztése érdekében elérhető támogatások és a pályázatírás alapjai.
  5. A közösségi média üzleti célú alkalmazása (a blogok világa, Facebook, Instagram és Pinterest a vállalkozás népszerűsítésének szolgálatában).
  6. Rendezvényeken, vásárokon és fesztiválokon való részvétel, valamint a vevőszerzés eszközei.
  7. Az üzleti terv kidolgozásának elméleti alapjai.
  8. Az üzleti terv kidolgozásának gyakorlati alapjai – két alkalommal.
  9. Üzleti tervek kidolgozása csoportmunkában, mentorok támogatásával, valamint az elkészült tervek prezentálása.

A képzésen való részvétel az Ökumenikus Női Kezdeményezés és a Pavafo Egyesület között létrejött támogatási szerződés értelmében INGYENES volt. Mindemellett a tanfolyam aktív részvevői számára lehetőséget biztosítottak, hogy betekintést nyerjenek három sikeres vajdasági női vállalkozás kulisszái mögé is.

A projekt médiatámogatója a Pannon RTV volt.