Magyarul Srpski

Sponzor projekta:
Ekumenska inicijativa žena

Član brenda "Putevi ženskih rukotvorina":


Ikotić Júlia

Živi u Subotici.

Bavi se tkanjem, izradom ručno tkanih vunenih tepiha i krpara.

Tkanje je naučila u folklornom centru vojvođanskih Mađara u Subotici, pre deset godina.

Možete je pozvati telefonom na 063/720-35-15, ili potražite je među izlagačima na većim manifestacijama, kao što su Interetno festival u Subotici, berbanski dani na Paliću ili konjičarski dani u Šupljaku.

3 2 1