Magyarul Srpski

Ecumincal Woman's Initiative Pavafo

"Jogom van ahhoz, hogy ként vállalkozzam!"

"Imam pravo da (za)radim!"

Predavanja na slikama:

 1. 20.09.2017.

  Obuka samosvesnosti i SWOT analiza

  U okviru predavanja Agota Pap, psihologa učesnici su imali priliku da otkriju sopstvene snage/slabosti i na osnovu toga definišu lične ciljeve što se tiče preduzetništva, porodice i dece.

 2. 27.09.2017.

  Pravni i administrativni koraci osnivanja firme

  Saša Svirčev és Marta Šinković, knjigovođa je predstavila osnovne korake osnivanja firme odnosno pričala o tome koji su prednosti i mane pojedinih formi preduzeća.

 3. 04.10.2017.

  Pravni aspekti ženskog preduzetništva

  Dora Sabo Lalić, advokat je predstavila učesnicima temu privrednog, finansijskog poreskog prava

 4. 11.10.2017.

  Raspoloživi konkursi za razvoj preduzetničke radnje i osnove sastavljanja konkursnih prijava

  Čila Goli, stručnjak za pisanje projekata je pričala o tome koji su dostupni konkursi u Vojvodini odnosno kroz praktičnih primera je pokazala važne aspekte pisanja predloga projekata.

 5. 18.10.2017.

  Primena društvenih mreža za poslovne potrebe

  Adrien Bači, ekonomista je održala predavanje ženama o tome kako mogu da primenjuju blog, Facebook, Instagram, Pinterest i ostale društvene mreže za promovisanje sopstvenog biznisa.

 6. 25.10.2017.

  Učestvovanje na manifestacijama, vašarima i festivalima, odnosno alati za privlačenje kupaca

  Viola Varga Dioši, marketing stručnjak je pričala o tome kako treba učestvovati na manifestacijama, vašarima i festivalima odnosno predstavila je alate za prilačenje kupaca.

 7. 08.11.2017.

  Teoretske osnove za izradu poslovnog plana

  Atila Njilaš, ekonomista je održao predavanje o teoretskim osnovama za izradu poslovnog plana.

 8. 15.11.2017.

  Poseta Park Avanture Furioso na Šupljaku

  Izdara biznis plana u praksi

  Čila Goli, stručnjak za pisanje projekta je kroz praktičnih primera pokazala učesnicima pisanje biznis plana.

 9. 22.11.2017.

  Poseta firme European-Cert doo na Horgošu

  Izrada biznis plana u praksi

  Hajnalka Kovač Šarkanj je takođe pomagala učesnicima u izradi biznis planova.

 10. 29.11.2017.

  Poseta restorana Hedera-Club na Hajdukovu

  Završno predavanje – Kako predstaviti sopstvenu poslovnu ideju?

  Atila Njilaš, ekonomista je održao predavanje o tome, kako treba adekvatno predstaviti poslovne ideje.

 11. 04.12.2017.

  Završna manifestacija

  Završnu manifestaciju smo održali u prostoriji Saveza strukovnih društava i udruženja, 4-tog decembra 2017.godine. Sa manifestacijom smo proslavili završetak projekta, gde su učesnice projekta predstavili svoje poslovne ideje, delatnost ili preduzeće javnosti.