Magyarul Srpski

Sponzor projekta:
Ekumenska inicijativa žena

Strategija brenda "Putevi ženskih rukotvorina"

Jedan od rezultata projekta „Kreiranje zajedničkog brenda Putevi ženskih rukotvorina” jeste i izrada marketing strategije brenda rukotvorine u saradnji sa stručnjacima, vojvođanskim turističkim organizacijama i članicama brenda. Marketing strategija brenda definiše osnovne ciljeve programa, prioritete, mere i konkretne akcije za postizanje ciljeva.

Tekst strategije na mađarskom jeziku možete preuzeti ovde.