Magyarul Srpski

Sponzor projekta:
Ekumenska inicijativa žena

Proizvodi

Članice brenda „Putevi ženskih rukotvorina“ su žene/domaćice koje se bave izradom rukotvorina i/ili nekim vidom seoskog turizma na sopstvenom gazdinstvu. Kao rezultat njihovog poslovanja, one nude sledeće:

Rukotvorine: Prehrambeni proizvodi: Usluge: