Magyarul Srpski

Kontakt

Udruženje Pavafo na internetu:
www.pavafo.org.rs

Naša e-mail adresa:
pavafo@gmail.com

Poslovni podaci:

Udruženje „Pavafo“

24000 Subotica

Matije Korvina 9

Matični broj: 28002475

PIB: 106411340

Tekući račun: 310-202846-59 (NLB Banka a.d. Beograd)

IBAN: RS35310007080200358597

SWIFT: CONARS22