Magyarul Srpski

Ecumincal Woman's Initiative Pavafo

"Jogom van ahhoz, hogy ként vállalkozzam!"

"Imam pravo da (za)radim!"

Opis projekta

Žene koje žive u ruralnim područjima Severnobačkog i Severnobanatskog okruga suočavaju sa brojnim teškoćama takođe na tržištu rada, kao i u svakodnevnom životu. Ponuda poslova je mala, posebno za žene. One vode domaćinstvo, njihov posao je nevidljiv i neplaćen. Problem je da većina žena ne raspolaže sa dovoljno informacija o mogućnostima koji se kriju u prirodnoj okolini, nemaju dovoljno znanja o tome kako da započnu sopstveni biznis.

Udruženje Pavafo već od 2015 godine radi na tome, da organizuje raznolike obuke za te žene, radi njihovog ekonomskog osnaživanja. Ove godine je pokrenuo 40 časovnu edukaciju pod nazivom „Imam pravo da (za)radim!”, koju je podržavala Ekumenska inicijativa žena iz Hrvatske.

Ciljna grupa edukativnog programa su bile žene koje su već zakoračile putem preduzatništva ili su razmišljali o pokretanju sopstvenog biznisa.

Cilj obuke je bio da učesnici steknu teoretsko i praktično znanje, i sa time postaju spremne za pokretanje sopstvenog biznisa u budućnoosti. Podstakla je žene da budu inicijatori pokretanja promena u svojoj bližoj i široj okolini.

Predavanja su se održana u periodu od 20-tog septembra do 29-tog novembra 2017.godine, sredom poslepodne u sali Mesne zajednice Palić.

Tematske jedinice predavanja su bile sledeće:

  1. Obuka samosvesnosti i SWOT analiza, radi otkrivanja sopstvenih snaga/slabosti, i definisanje ličnih ciljeva (preduzetništvo, porodica, deca).
  2. Pravni i administrativni koraci osnivanja firme.
  3. Pravni aspekti ženskog preduzetništva.
  4. Raspoloživi konkursi za razvoj preduzetničke radnje i osnove sastavljanja konkursnih prijava.
  5. Primena društvenih mreža za poslovne potrebe (blog, Facebook, Instagram i Pinterest u službi promovisanja firme).
  6. Učestvovanje na manifestacijama, vašarima i festivalima, odnosno alati za privlačenje kupaca.
  7. Teoretske osnove za izradu poslovnog plana.
  8. Praktične osnove za izradu poslovnog plana – dve prilike.
  9. Izrada poslovnih planova u grupi uz podršku mentora, odnosno prezentiranje gotovih planova.

Na osnovu sporazuma o podršci koji je sklopljen između Ekumenske inicijative žena i Udruženja Pavafo učešće na edukativnom programu je bio BESPLATAN. Pored toga za aktivne učesnike programa su organizovali posetu firmi tri uspešne poslovne žene iz Vojvodine.

Medijski pokrovitelj je bio Pannon RTV.