Magyarul Srpski

Sponzor projekta:
Ekumenska inicijativa žena

Predavanja

U okviru projekta „Kreiranje zajedničkog brenda Putevi ženskih rukotvorina” organizovali smo 60 časovnu edukaciju za žene/domaćice koje se bave izradom rukotvorina i/ili nekim vidom seoskog turizma na sopstvenom gazdinstvu.

Teme predavanja:

Edukativni materijal na mađarskom jeziku možete preuzeti ovde.

Edukacija je započeta 14. oktobar 2015. godine. Predavanja su održana tokom oktobra i novembra meseca, sredom poslepodne i subotom u prepodnevnim satima, a predavači bili su iskusni stručnjaci iz oblasti seoskog turizma, ženskih prava, marketinga, standardizacije i umrežavanja. Kao mesto obuke služila je velika sala Mesne zajednice Palić (Palić, Splitska aleja 1).

Slike sa predavanja:

14. oktobar 2015.
17. oktobar 2015.
21. oktobar 2015.
24. oktobar 2015.
28. oktobar 2015.
4. novembar 2015.
11. novembar 2015.
25. novembar 2015.