Magyarul Srpski

Sponzor projekta:
Ekumenska inicijativa žena

Stručno putovanje

Na osnovu sporazuma o podršci koji je sklopljen između Ekumenske inicijative žena i Udruženja Pavafo učešće na edukativnom programu bilo je BESPLATNO. Pored toga za aktivne učesnike programa organizovali smo i besplatnu jednodnevnu ekskurziju u Hrvatsku, u etno selo Karanac dana 14. novembra 2015. godine.Ostale slike sa izleta