Magyarul Srpski

Sponzor projekta:
Ekumenska inicijativa žena

Izložba radova članice brenda "Putevi ženskih rukotvorina"

Na kraju projekta sledila je završna manifestacija, održana dana 20. novembra 2015. godine.

Završna manifestacija organizovana je na Šupljaku, u konjičkom centru „Furioso“. Ovaj jednodnevni program je imao za cilj da prezentuje rezultate projekta široj društvenoj zajednici.

U okviru ovog programa prisutne, tj. članice brenda „Putevi ženskih rukotvorina“ pozdravila je Marta Dobo, predsednica skupštine Mesne zajednice Palić. Ona je izrazila svoje zadovoljstvo zbog uspeha rada, započetog pre mesec i po dana. Pošto je prisustvovala i na otvaranju projekta i početnu obuke, s radošću je konstatovala da su žene u tako lepom broju odazvale pozivu i aktivno učestvovale u rajedničkom radu. A rezultat toga je vidljiva već na izložbi.

Ana Čisar Molnar je pričala o rezultatima projekta, odnosno predstavila je novi turistički brend pod nazivom „Putevi ženskih rukotvorina“. Takođe je dodelila diplome učesnicama, koje su uspešno završile obuku. Najvidljiviji rezultat projekta jeste izložba rukotvorina i proizvoda učesnica programa.

Nakon završene obuke, one su osposobljene da svoje proizvode ponude potencijalnim kupcima. Za tu svrhu služi im veb-sajt projekta (www.pavafo.org.rs), kao i Facebook stranica brenda, ali i posebna Facebook grupa zatvorenog karaktera, koja služi kao osnova za buduću komunikaciju i saradnju članica.

Slike sa izložbe

Članice brenda "Putevi ženskih rukotvorina" su takođe učestvovale na zimskom festivalu tradicija na Paliću 5-6. decembra 2015. godine. Slike sa te izložbe.