Magyarul Srpski

Sponzor projekta:
Ekumenska inicijativa žena

Član brenda "Putevi ženskih rukotvorina":


Kovács Mária

Živi u Kanjiži.

Ima svoj proizvod, beli luk mariniran u medu, koju prodaje svake godine na festivalu belog luka na Šupljaku.

Pored toga bavi se i turzimom, tj. izdavanjem apartmana Indemin u Kanjiži. Kontakt: 063/8-520-158 ili indemin52@gmail.com.

Njen hobi je rad u bašti (cveće, povrće i voće), heklanje, pletenje i narodni vez.

1 1 3