Magyarul Srpski

Sponzor projekta:
Ekumenska inicijativa žena

Član brenda "Putevi ženskih rukotvorina":


Toth Odri Emese

Živi u Malom Iđošu.

Član je kreativnog kruga Ženskog foruma iz Malog Iđoša.

Već više od 20 godina pravi raznorazne rukotvorine: heklanje, frivolite, bušena jaja, gravirano staklo. Porad toga pravi domaće testenine i ručno rađeni sapun.

Ove tehnike je naučila u kampovima i prilikom kreativnih radionica.

Proizvode prodaje na pijaci u Malom Iđošu, odnosno možete je kontaktirati na 024/47-31-161 ili odriemese1966@gmail.com.

1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 1 2 1